Nano ProSoft

Nano Prosoft är en vattenbaserad diffusionsöppen produkt för försegling innehållande nanomolekyler. (baserad på kemisk nanoteknologi) 
Medlet skyddar mot nedsmutsning och fuktinträngning på absorberande ytor såsom
kakelfogar, obehandlade golv, utomhusbeläggningar som ex terrakotta, etc.
Medlet har en långverkande effekt och förhindrar vätska att tränga in i materialet. Det underlätta att hålla rent och behöver endast vatten för att rengöra behandlade ytor.
Ex.genom att behandla material (se nedan) med ProSoft gör att sanering mot Grafitti blir både enklare och mer kostnadseffektiv. Samtidigt som man skona miljön genom att använda minimalt med rengörningsmedel.

Självrengörande ytor som är lätta att hålla rena innebär:
• väsentligt enklare rengöring
• kostnadsbesparande genom minskad åtgång av dyra rengöringsmedel
• mindre vattenåtgång, lägre temperaturer på vattnet
• längre hållbarhet och livslängd
• miljövänligt och utan skadliga ämnen

genom att
• man inte behöver rengöra eller behandla lika ofta
• smutsen inte fastnar lika lätt
• man får en renare och fräschare omgivning
• man får en högsta möjliga säkerhet i våtutrymmen
• ytorna förblir som nya genom att utsätts för mindre påfrestningar
• tidigare behandlade ytor kan ges ett förlängt skydd

Detta är bara några exempel på möjligheter och argument som entydligt talar för fördelarna
Följ bruksanvisningarna noga för att få full effekt.

Användningsområden

Vår produkt Nano ProSoft kan användas på absorberande material.

Exempel på absorberande material:
Kakelfogar
Trä
Sten & Betong
Tegel
Skinn
Textilier (kläder, flaggor, dukar, markiser etc.)
Terracotta
Lergods
Gips