Nano ProHard

Nano ProHard är en diffusionsöppen produkt för försegling innehållande etanol och nanomolekyler (kemisk nanoteknologi). 
Medlet har en långverkande effekt och förhindrar vätska att tränga in i materialet. Det underlätta att hålla rent och behöver endast vatten för att rengöra behandlade ytor.
Ex.genom att behandla material med ProHard gör att sanering mot Grafitti blir både enklare och mer kostnadseffektiv. Samtidigt som man skona miljön genom att använda minimalt med rengörningsmedel.

Självrengörande ytor som är lätta att hålla rena innebär:
• väsentligt enklare rengöring
• kostnadsbesparande genom minskad åtgång av dyra rengöringsmedel
• mindre vattenåtgång, lägre temperaturer på vattnet
• längre hållbarhet och livslängd
• miljövänligt och utan skadliga ämnen

genom att
• man inte behöver rengöra eller behandla lika ofta
• smutsen inte fastnar lika lätt
• man får en renare och fräschare omgivning
• man får en högsta möjliga säkerhet i våtutrymmen
• ytorna förblir som nya genom att utsätts för mindre påfrestningar
• tidigare behandlade ytor kan ges ett förlängt skydd

Detta är bara några exempel på möjligheter och argument som entydligt talar för fördelarna
Följ bruksanvisningarna noga för att få full effekt.

Användningsområden

Vår produkt NanoProHard kan användas på icke absorberande material.

Exempel på icke absorberande material:
Glas (rutor, duschväggar, vindrutor, etc.)
Glaserad keramik
Lackerande ytor
Klinkers
Metall
Krom
Rostfritt
Stål
Aluminium
Mässing
Plast