Industri

Vi erbjuder företag som har stora kostnader för rengöringsarbete en möjlighet att avsevärt minska dessa kostnader och i stället använda resurserna på annat.

Nanoteknologin är utgångspunkten för mångfaldiga innovationer. Med Nanoprodukter har vi dragit nytta av framstegen inom denna teknologi när det gäller området rengöring och försegling.

Nanoprodukter är därför ingen vanlig förseglingsprodukt. Till skillnad mot andra tillverkare täcker vi inte bara materialen med ett ämne utan vi förändrar med hjälp av nanoteknologin deras ytegenskaper. Den tillämpade vetenskapen i Nano produkterna ger er en tids- och kostnadsbesparing och den trygga vissheten om att miljön skonas.

För ständig utveckling och högsta kvalitet sörjer det exklusiva samarbetet med Bühler Partec, en av de ledande Schweiziska specialisterna på forskning, utveckling och produktion av nanoförädlingar
Nanoteknologins framtid är här och idag kan vi erbjuda Nano produkter som kan användas på nästan alla material. Våra produkter Nano ProHard & Nano ProSoft används till icke absorberande respektive absorberande material och som förseglar materialets ytor.
Den unika nanoförseglingen ser till att vatten och smuts först och främst inte kan tränga in i det behandlade materialet. Skyddsfilmen låter vätskorna rinna av och ta med sig dammpartiklarna.
De behandlade ytorna håller sig rena och blir fläckfria betydligt längre.
Vid rengörning senare efter behandlingen så räcker det med en mjuk avtorkning även på ytor som tidigare var besvärliga att få rena och det utan starka rengörningsmedel.

Lösningar:
Vår service börjar med en detaljerad analys och bestämning av de effekter som eftersträvas. Vår styrka ligger i vår leverantörs egen forskning och den utveckling som utförs med deras partners såväl som deras tillvägagångssätt vid framställningen av våra produkter. Forsknings- och utvecklingsarbete pågår ständigt för att möta nya behov.
Vår leverantör betraktar sig själva som uppfinnare och utvecklare i ett internationellt nätverk av specialister inom olika vetenskapsgrenar. Forskning och produktutveckling är de första stegen i denna process. Möjligheter och framgångar i deras företag skapas bara genom de bästa utvecklingsresultaten som i sin tur leder till bästa praktiska tillämpningarna.
Fördelar:
Vi utarbetar snabbt ett detaljerat erbjudande till er, som skräddarsys enligt ert företags behov och anspråk.
Kostnader:
Att använda sig av våra tjänster och vår teknologi medför generellt inga extra kostnader. Vi erbjuder individuella villkor som skräddarsys för att passa storleken på ert företag.
Teknologi:
Vi gör en helt ny standard på högsta nivå tillgänglig för er. Dessutom är vår leverantör det första företaget som skyddar våra produkter och användare med ett kvalificerat och certifierat kvalitets- och riskhanteringssystem från TÜV-Süd (Industriell service).

Självrengörande ytor som är lätta att hålla rena innebär:
• väsentligt enklare rengöring
• kostnadsbesparande genom minskad åtgång av dyra rengöringsmedel
• mindre vattenåtgång, lägre temperaturer på vattnet
• längre hållbarhet och livslängd
• miljövänligt och utan skadliga ämnen
genom att
• man inte behöver rengöra eller behandla lika ofta
• smutsen inte fastnar lika lätt
• man får en renare och fräschare omgivning
• man får en högsta möjliga säkerhet i våtutrymmen
• ytorna förblir som nya genom att utsätts för mindre påfrestningar
• tidigare behandlade ytor kan ges ett förlängt skydd

Detta är bara några exempel på möjligheter och argument som entydligt talar för fördelarna med att använda våra nyskapande produkter och vår moderna teknologi.
Utmana oss! Kontakta oss för ett första samtal så att vi kan göra en första analys av ert behov.

Användningsområden

Våra produkter NanoProHard & Nano ProSoft kan användas både på icke absorberande material
och absorberande material.

Exempel på icke absorberande material:
Glas (rutor, duschväggar,vindrutor, etc.)
Glaserad keramik
Lackerande ytor
Klinkers
Metall
Krom
Rostfritt
Stål
Aluminium
Mässing
Plast

Exempel på absorberande material:
Trä
Sten & Betong
Tegel
Skinn
Textilier (kläder, flaggor, dukar, markiser etc.)
Terracotta
Lergods
Gips